Ukrayna universitetləri və qiymətləri

Bu yazıda bütün ukrayna universitetləri təqdim olunub.

DİQQƏT : Bu səhifəni kompyuterdən oxumanızı məsləhət görürük.

XARKOV MILLI AVTOMOBIL VƏ YOL UNIVERSITETI
İXTİSASƏyani forması,$Qiyabi forma,$
Avtomobil yollarının salınması (inşaat və mülki mühəndislik), Körpülər və nəqliyyat tunelləri (inşaat və mülki mühəndislik)2100 birinci il və 1800 hər növbəti ildə1100 birinci il və 1800 hər növbəti ildə
Mühəndislik mexanikası (sahə maşınqayırması)1900 birinci il və 1600 hər növbəti ildə
Avtomobil mühəndisliyi (аvtomobil nəqliyyatı), Nəqliyyat texnologiyası və logistika2000 birinci il və 1700 hər növbəti ildə
UKRAYNA DÖVLƏT DƏMİRYOLU NƏQLİYYATI UNİVERSİTETİ (XARKOV ŞƏHƏRİ)
İXTİSASBakalavr (rusca)Маgistr (1,5 il)
əyani,$qiyabi,$əyani,$qiyabi,$
Psixologiya1650205010001000
Bədən tərbiyəsi və idman, tətbiqi mexanika, müəyyən sahəyə aid maşınqayırma, elektroenergetika, elektrotexnika və elektromexanika, kimya texnologiyası və mühəndisliyi, yeyinti texnologiyası, mülki müdafi ə, dəmir yolu nəqliyyatı, avtomobil nəqliyyatı1550165010001100
Кompüter elmləri, kompüter mühəndisliyi1650205010001000
Neſt və qaz hasilatı2350245014501550
UKRAYNA MÜHƏNDİS-PEDAQOJİ AKADEMİYASI
İXTİSASBakalavr (rusca)Маgistr (1,5 il)
əyani,$qiyabi,$əyani,$qiyabi,$
Energetika, Elektroenergetika, elektrotexnika və elektromexanika, Dizayn, İnşaat, Psixologiya1550 birinci il və 750 hər növbəti ildə1250 birinci il və 600 hər növbəti ildə27001850
Neſt və qaz işi1650 birinci il və 850 hər növbəti ildə
UKRAYNA DÖVLƏT DƏMİRYOLU NƏQLİYYATI UNİVERSİTETİ (XARKOV ŞƏHƏRİ)
İXTİSASBakalavr (rusca)Маgistr (1,5 il)
əyani,$qiyabi,$əyani,$qiyabi,$
Dəmiryolu nəqliyyatında daşımanın təşkili və idarə edilməsi, Nəqliyyatda loqika sistemləri, Nəqliyyatda avtomatika və avtomatlaşdırma, İxtisaslaşdırılmış kömpüter sistemləri, Nəqliyyat vasitələrinin elektrik sistemləei və kompleksləri, Nəqliyyat vasitələrinin elektrik sistemləei və kompleksləri, Dəmiryol qurğuları və yol təsərrüfatı, Nəqliyyat-qaldırıcı, inşaat, yol, meliorasiya maşınları və avadanlıqları1850 birinci il və 1500 növbəti hər ildə1250 birinci il və 900 növbəti hər ildə23101560
XARKOV MİLLİ TİBB UNİVERSİTETİ (XMTU)
FAKULTƏrus dilində,$ingilis dilində,$
Tibbi45004800
Stomatologiya49805400
V.N. KARAZİN ADINA XARKOV MİLLİ UNİVERSİTETİ
Fakultəəyani forması,$qiyabi forma,$
Bakalavr
Tibb (rusca)3500
Beynəlxalq hüquq (rusca/ingiliscə)20001600
Psixologiya20001600
Filosofiya20001600
Biologiya20001600
Kimya20001600
Xarici dillər20001600
Magistr
Beynəlxalq hüquq28002300
Psixologiya28002300
Filosofiya28002300
Biologiya28002300
Kimya28002300
Xarici dillər28002300
MILLI TEXNIKI UNIVERSITET «XARKOV POLITEXNIK İNSTITUTU» (MTU “XPİ”)
İXTİSASBakalavr (rusca)Маgistr (1,5 il)
əyani,$qiyabi,$əyani,$qiyabi,$
Psixologiya1650205010001000
Bədən tərbiyəsi və idman, tətbiqi mexanika, müəyyən sahəyə aid maşınqayırma, elektroenergetika, elektrotexnika və elektromexanika, kimya texnologiyası və mühəndisliyi, yeyinti texnologiyası, mülki müdafi ə, dəmir yolu nəqliyyatı, avtomobil nəqliyyatı1550165010001100
Кompüter elmləri, kompüter mühəndisliyi1650205010001000
Neſt və qaz hasilatı2350245014501550
S. KUZNETS ADINA XARKOV MİLLİ İQTİSADİYYAT UNİVERSİTETİ
İXTİSASBakalavr (rusca)Маgistr (1,5 il)
əyani,$qiyabi,$əyani,$qiyabi,$
Beynəlxalq biznez (rusca/ingiliscə)1800/19001350/14501800/19001750/1850
İqtisadi kibertəhlükəsizlik15001500
Beynəlxalq iqtiasadiyyat (rusca/ingiliscə)1500/16001050/11501500/1600
Kömrük iş120090012001200
Personalı idarəetmə və əmək iqtisadiyyatı1500105015001200
Biznes statistikası və analitika15001500
Marketing120090012001200
Maliyyə və kredit120090015001200
Bank işi120090015001200
Mühasibat və audit120090012001200
Logistika (rusca/ingiliscə)1500/160010501500/16001200
Logistika (rusca/ingiliscə)1800/19001150/12501800/19001500/1600
Proqramla təmin etmə mühəndisliyi (rusca/ingiliscə)1200/1300900/1000
Kompüter elmi120090012001200
Biznes inzibatçılığı (rusca/ingiliscə)1500/16001050/11501500/16001200/1300
İctimai inzibatçılıq (rusca/ingiliscə)1200/13001050/1150
Media əlaqələr (rusca/ingiliscə)180013501750/18501350
Aspirantura (rusca/ingiliscə)28002350
Təcüqbə dövrü850
Hazırlıq şöbəsi1050
YAROSLAV MUDRIY ADINA MİLLİ HÜQUQ UNİVERSİTETİ
İXTİSASBakalavr
əyani,$qiyabi,$
Hüquqşünaslıq28001300
Beynəlxalq hüquq28001300
A.N.BEKETOV ADINA ХARKОV MİLLİ ŞƏHƏR TƏSƏRRÜFATI UNİVERSİTETİ
İXTİSASəyani,$qiyabi,$
Sənaye və mülki tikintilər, Binaların və qurğuların memarlığı, İnşaat şirkətlərinin idarəsi, Geodeziya kartoqrafi ya və yer quruluşu, Mehmanxana və restoran biznesi, Nəqliyyat texnologiyası20501300
N.Y.JUKOVSKI ADINA MILLI AEROKOSMIK UNIVERSITET «XARKOV AVIASIYA İNSTITUTU»
İXTİSASəyani,$qiyabi,$
Avia və raketqayırma, Avionika,Комpüter mühəndisliyi, Proqram mühəndisliyi, Maşınqayırma, Теlekomunikasiya, Enerjimaşınqayırması, Təyyarə və helikopterlər, Təyyarə və helikopterqayırma texnologiyaları2450 birinci il və 2200 sonrakı hər ildə1350 birinci il və 1100 sonrakı hər ildə
ХARKОV MİLLİ DAXİLİ İŞLƏR UNİVERSİTETİ
İXTİSASBakalavr (rusca)Маgistr (1,5 il)
əyani,$qiyabi,$əyani,$qiyabi,$
Hüquq, Psixologiya, Maliyyə, bank işi və sığorta, Polis işçiləri hazırlamaq, Кibertəhlükəsizlik1350801400900
İ.KOJEDUB ADINA XARKOV MİLLİ HAVA QÜVVƏLƏRİ UNİVERSİTETİ
İXTİSASəyani,$qiyabi,$
Аvionika21501850
Aviasiya nəqliyyatı: hava gəmilərinə xidmət edilməsi
Aviasiya nəqliyyatı: hava gəmilərinin (təyyarə, helikopter) istismarı nəzəri hazırlıq

Киевская Академия Статистики Учета и Аудита

СТЕПЕНЬ БАКАЛАВР (4 года)

Название факультетаОчное обучениеЗаочное обучение
Факультет экономики1200$800$
Факультет учет и аудит1200$800$
Факультет финансы, банковское дело и страхование1200$800$
Факультет менеджмент1200$800$

СТЕПЕНЬ МАГИСТР (1.5 года очно, 2 года заочно)

Название факультетаОчное обучениеЗаочное обучение
Факультет экономики1800$1200$
Факультет учет и аудит1800$1200$
Факультет финансы, банковское дело и страхование1800$1200$
Факультет менеджмент1800$1200$

подготовительный факультет  – 1000$

проживание в общежитии – 700$

_________________________________________________

Киевская Университет Права

СТЕПЕНЬ БАКАЛАВР (4 года)

Название факультетаОчное обучениеЗаочное обучение
Факультет права36000 грн38000 грн
Факультет международные отношения36000 грн38000 грн
Факультет международное право36000 грн38000 грн

СТЕПЕНЬ МАГИСТР (1.5 года очно, 2 года заочно)

Название факультетаОчное обучениеЗаочное обучение
Факультет права  
Факультет международные отношения  
Факультет международное право  

подготовительный факультет  –

проживание в общежитии – 600-900$

_________________________________________________

Киевский Медицинский университет им. О.О. Богомольца

Медицина3500 $
Медицина с англоязычным преподаванием4500 $
Стоматология4000 $
Стоматология   с англоязычным преподаванием4700 $
Фармация, промышленная фармация3200 $
Фармация, промышленная фармация  с англоязычным преподаванием4000 $
Подготовительное отделение2500 $

проживание в общежитии – 700-800 $

_________________________________________________

Киевский Медицинский университет им. Шупика

Сроки обучения: аспирантура – 4 года, докторантура – 2 года.

Стоимость обучения:

Аспирантура: 4950 долларов США по курсу Национального банка Украины за один год учёбы.

Докторантура: 5500 долларов США по курсу Национального банка Украины за один год учёбы.

Проживание в общежитии 500 долларов

_________________________________________________

Киевский университет водного транспорта

СТЕПЕНЬ БАКАЛАВР (4 года)

Название факультетаОчное обучениеЗаочное обучение
Судовождение1700$1100$
Эксплуатация судовых энергетических установок1700$1100$
Эксплуатация электрооборудования и автоматики судов1700$1100$
Учет и аудит1000$600$
Менеджмент (Менеджмент организаций и администрирование)1000$600$
Менеджмент (Логистика)1000$600$
Маркетинг1000$600$
Экономика предприятия1000$600$
Компьютерные науки1100$600$
Транспортные технологии1100$600$
Программная инженерия1100$600$
Правоведение1000$600$

СТЕПЕНЬ МАГИСТР (1.5 года, 2 года)

Название факультетаОчное обучениеЗаочное обучение
Судовождение1800$1100$
Эксплуатация судовых энергетических установок1800$1100$
Учет и аудит1000$600$
Менеджмент организаций и администрирование, специализация “Транспортный менеджмент”1100$800$
Менеджмент организаций и администрирование, специализация “Менеджмент туристического бизнеса”1100$800$
Программное обеспечение систем1200$700$
Правоведение, специализация “Гражданское право”1100$600$
Правоведение, специализация “Транспортное право”1100$600$

подготовительный факультет  – 25000 грн

проживание в общежитии – 9000 грн

_________________________________________________

Киевский университет имени Т.Г. Шевченка

СТЕПЕНЬ БАКАЛАВР (4 года)

Название факультетаОчное обучениеЗаочное обучение
Философия29850грн21500грн
История  
Филология (украинский язык и литература, фольклористика)46500 
Филология (литературное творчество, западноевропейские языки: английский, немецкий, французский, испанский, итальянский, новогреческий; восточные языки: арабский, хинди, грузинский, турецкий, китайский, корейский, фарси, узбекский, японский; славянские языки: чешский, польский, хорватский, болгарский, сербский; классические языки: латинский, древнегреческий; русский; белорусский)62000 
Социология29850 
Психология3390023900
Политология3030021500
Политология (обучение на русском)6510044100
Международные отношения53200 
Международное право53300 
Международное право (обучение на английском)65100 
Международные экономические отношения55200 
Журналистика462003500
Право5330033500
Право (обучение на русском)6510044100
Международная экономика39400 
Экономика предприятия3390023900
Экономика предприятия (обучение на русском)6510044100
Финансы и кредит3390023900
Финансы и кредит (обучение на русском)6510044100
Учет и аудит30300 
Менеджмент33900 
Химия29850 
Биология29850 
География2985021500
Математика2985021500
Физика29850 
Прикладная физика29850 
Прикладная математика33900 
Информатика35250 
Системный анализ33900 
Программная инженерия35250 
Оптотехника29850 
Геодезия, картография и землеустройство33900 
Социальная работа29850 
Туризм3582021500
Туризм (обучение на русском)65100 

СТЕПЕНЬ МАГИСТР (2 года)

Название факультетаОчное обучениеЗаочное обучение
Политология4095028700
Политология (обучение на русском)7150044100
Философия3390023900
Религиоведение3390025100
Архивоведение33900 
Археология33900 
Международные отношения57300 
Международное право57300 
Международное право (обучение на английском)71500 
Международные экономические отношения5730035900
Язык и литература (западноевропейские языки: английский, немецкий, французский, испанский, итальянский, новогреческий; восточные языки: арабский, хинди, грузинский, турецкий, китайский, корейский, фарси, узбекский, японский; славянские языки: чешский, польский, хорватский, болгарский, сербский; классические языки: латинский, древнегреческий; русский; белорусский)33900 
Психология5020035900
Социология37000 
Социология (обучение на английском)71500 
Журналистика5095035900
Журналистика (обучение на английском)71500 
Экономическая кибернетика37600 
Международная экономика4390023900
Менеджмент организаций и администрирования3582023900
Менеджмент инновационной деятельности35820 
Маркетинг39400 
Бизнесс админестрирование58900 
Физика33900 
Физика конденсированного состояния33900 
Физика ядра и физика высоких энергий33900 
Астрономия33900 
Радиофизика и электроника33900 
Химия33900 
Биология3390023900
Биология (обучение на английском)71500 
География3390023900
Гидрология33900 
Геология33900 
Геохимия и минералогия33900 
Гидрогеология33900 
Геофизика33900 
Картография35820 
Математика3390023900
Математика (обучение на русском)7150044100
Математика (обучение на английском)71500 
Статистика33900 
Информатика3980030700
Прикладная математика35820 
Прикладная математика (обучение на английском)71500 
Программное обеспечение систем39800 
Право5730035900
Туризм3820023900
Туризм (обучение на английском)71500 
Туризм (обучение на русском)71500 

ИНСТИТУТ ПОСЛЕДИПЛОМНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

БАКАЛАВР (3 ГОДА)

СпециальностьСтоимость обучения
Право44100

МАГИСТР (2 ГОДА)

СпециальностьСтоимость обучения
Право44100
Финансы, банковское дело и страхование44100

подготовительный факультет  – 1800$

проживание в общежитии – 1000$

_________________________________________________

Киевский Университет Строительства и Архитектуры

СТЕПЕНЬ БАКАЛАВР (4 года, 5 лет)

Название факультетаОчное обучениеЗаочное обучение
Дизайн46000 грн 
Изобразительное искусство, декоративное искусство, реставрация46000 грн 
Архитектура и градостроительство46000 грн 
Экономика и предпринимательство40000 грн 
Учет и аудит40000 грн 
Менеджмент40000 грн20000 грн
Строительство и гражданская инженерия40000 грн20000 грн
Компьютерные науки38000 грн 
Компьютерная инженерия38000 грн 
Кибербезопасность38000 грн 
Информационные системы и технологии38000 грн 
Прикладная механика38000 грн20000 грн
Отраслевое машиностроение38000 грн 
Электроэнергетика, электротехника и электромеханика38000 грн 
Автоматизация и компьютерно-интегрированные технологии38000 грн20000 грн
Предпринимательство, торговля и биржевая деятельность35000 грн20000 грн
Право40000 грн20000 грн
Геодезия и землеустройство40000 грн20000 грн
Туризм40000 грн 
Экология38000 грн20000 грн

СТЕПЕНЬ МАГИСТР (1.5 года, 2 года)

Название факультетаОчное обучениеЗаочное обучение
Дизайн57000 грн 
Изобразительное искусство, декоративное искусство, реставрация57000 грн 
Архитектура и градостроительство57000 грн 
Экономика и предпринимательство50000 грн 
Учет и аудит50000 грн 
Менеджмент50000 грн25000 грн
Строительство и гражданская инженерия50000 грн25000 грн
Компьютерные науки46000 грн25000 грн
Компьютерная инженерия46000 грн 
Кибербезопасность46000 грн 
Информационные системы и технологии46000 грн 
Прикладная механика46000 грн 
Отраслевое машиностроение46000 грн25000 грн
Электроэнергетика, электротехника и электромеханика46000 грн 
Автоматизация и компьютерно-интегрированные технологии46000 грн25000 грн
Предпринимательство, торговля и биржевая деятельность46000 грн25000 грн
Право46000 грн 
Геодезия и землеустройство46000 грн25000 грн
Туризм46000 грн 
Экология46000 грн25000 грн

подготовительный факультет  – 36000 грн

проживание в общежитии – 9600 грн

__________________________________________________________________

Киевский Университет Телекомуникаций

СТЕПЕНЬ БАКАЛАВР (4 года, 5 лет)

Название факультетаОчное обучениеЗаочное обучение
Электроника2300$1400$
Телекоммуникации и радиотехника2300$1400$
Авионика2300$1400$
Инженерия программного обеспечения2300$1400$
Компьютерные науки2300$1400$
Компьютерная инженерия2300$1400$
Системный анализ2300$1400$
Информационные системы и технологии2300$1400$
Кибергбезопасность2300$1400$
Экономика2300$1400$
Социология2300$1400$
Менеджмент2300$1400$
Публичное управление и администрирование2300$1400$
Маркетинг2300$1400$
Предпринимательство, торговля и биржевая деятельность2300$1400$

СТЕПЕНЬ МАГИСТР (1.5 года, 2 года)

Название факультетаОчное обучениеЗаочное обучение
Телекоммуникации и радиотехника2600$1500$
Инженерия программного обеспечения2600$1500$
Компьютерная инженерия2600$1500$
Кибергбезопасность2600$1500$
Социология2600$1500$
Менеджмент2600$1500$
Публичное управление и администрирование2600$1500$
Маркетинг2600$1500$

подготовительный факультет  – 1200$

проживание в общежитии – 15000 грн

__________________________________________________________________

Киевский Университет Технологий и Дизайна

СТЕПЕНЬ БАКАЛАВР (4 года)

Название факультетаОчное обучениеЗаочное обучение
Факультет дизайна1800$1350$
Факультет технологии легкой промышленности1200$700$
Факультет права1200$700$
Факультет экономики1200$700$
Факультет учет и налогообложение1200$700$
Факультет финансы, банковское дело и страхование1200$700$
Факультет менеджмент1200$700$
Факультет маркетинг1200$700$
Факультет компьютерных наук1200$700$
Факультет автоматизация и компьютерно-интегрированные технологии1200$700$
Факультет индустрии моды1200$700$
Факультет технологии легкой промышленности1200$700$
Факультет химические технологии и инженерия1200$700$
Факультет фармация1200$700$

СТЕПЕНЬ МАГИСТР (1.5 года)

Название факультетаОчное обучениеЗаочное обучение
Факультет дизайна2200$ 
Факультет технологии легкой промышленности2200$ 
Факультет права1600$1200$
Факультет экономики1600$1200$
Факультет учет и налогообложение1600$1200$
Факультет финансы, банковское дело и страхование1600$1200$
Факультет менеджмент1600$1200$
Факультет маркетинг1600$1200$
Факультет компьютерных наук1600$1200$
Факультет автоматизация и компьютерно-интегрированные технологии1600$1200$
Факультет индустрии моды1600$1200$
Факультет технологии легкой промышленности1600$1200$
Факультет химические технологии и инженерия1600$1200$
Факультет фармация1600$1200$

подготовительный факультет  – 1000$

проживание в общежитии – 250$

__________________________________________________________________

Одесский национальная академия связи им ПОПОАВА

СТЕПЕНЬ БАКАЛАВР (4 года/ 5 лет)

Название факультетаОчное обучениеЗаочное обучение
Телекомуникации и радиотехника1600 $1500 $
Інженерия програмного обеспечения1600 $1500 $
Компьютерные науки1600 $1500 $
Кибергбезопасность1600 $1500 $
Телекомуникации и радиотехника1600 $1500 $
Автоматизация и компьютерноинтегрованые технологии1600 $1500 $
Економика1600 $1500 $
Менеджмент1600 $1500 $
Социология1600 $1500 $
Журналистика1600 $1500 $
Компьютерная инженерия1600 $1500 $
Информационные системы и технологии1600 $1500 $

СТЕПЕНЬ МАГИСТР (2 года)

Название факультетаОчное обучениеЗаочное обучение
Телекомуникации и радиотехника1100 $1100 $
Інженерия програмного обеспечения1100 $1100 $
Компьютерные науки1100 $1100 $
Кибергбезопасность1100 $1100 $
Телекомуникации и радиотехника1100 $1100 $
Автоматизация и компьютерноинтегрованые технологии1100 $1100 $
Економика1100 $1100 $
Менеджмент1100 $1100 $
Социология1100 $1100 $
Журналистика1100 $1100 $
Компьютерная инженерия1100 $1100 $
Информационные системы и технологии1100 $1100 $

подготовительный факультет  – 1000$

проживание в общежитии –

__________________________________________________________________

Киевский Национальный Авиационный Университет

СТЕПЕНЬ БАКАЛАВР (4 года)

Название факультетаОчное обучениеЗаочное обучение
Дизайн23001610
Филология27001890
Экономика23001610
Политология23001610
Психология23001610
Социология19001330
Журналистика27001890
Менеджмент23001610
Маркетинг23001610
Право27001890
Екология19001330
Прикладная физика1200840
Прикладная математика1200840
Инженерия прогамного обеспечения22001540
Компьютерные науки и информационные технологии22001540
Компьютерная инженерия22001540
Кибергбезопасность23001610
Информационные системы и технологии22001540
Электроэнергетика, электротехника та электромеханика18001260
Энергетическое машиностроение18001260
Электроника18001260
Телекомуникации и радиотехника18001260
Авионика18001260
Архитектура23001610
Туризм25001750
Авиационный транспорт18001260
Летная эксплуатация воздушных суден2400
Транспортные технологии22001540
Международные отношения29002030
Международные экономические отношения29002030
Международное право29002030

СТЕПЕНЬ МАГИСТР (1.5 года)

Название факультетаОчное обучениеЗаочное обучение
Дизайн27001890
Философия25001750
Филология30002100
Экономика27001890
Психология27001890
Социология23001610
Журналистика30002100
Менеджмент27001890
Маркетинг27001890
Право30002100
Екология23001610
Прикладная физика16001120
Прикладная математика16001120
Инженерия прогамного обеспечения25001750
Компьютерные науки и информационные технологии25001750
Компьютерная инженерия25001750
Кибергбезопасность28001960
Электроэнергетика, электротехника та электромеханика22001540
Энергетическое машиностроение22001540
Электроника22001540
Телекомуникации и радиотехника22001540
Авионика22001540
Архитектура27001890
Туризм29002030
Авиационный транспорт22001540
Транспортные технологии25001750
Международные отношения31002170
Международные экономические отношения31002170
Международное право31002170

подготовительный факультет  – 1600$

проживание в общежитии – 950$

__________________________________________________________________

Киевский Педагогический Университет им. М.П. Драгоманова

СТЕПЕНЬ БАКАЛАВР / МАГИСТР (4 / 1.5 года)

Название факультетаОчное обучениеЗаочное обучение
Факультет педагогики1620$1620$
Факультет психологии1620$1620$
Факультет образовательного искуства1620$1620$
Факультет Компьютерных технологий1620$1620$
Факультет пищевых технологий1620$1620$
Факультет документоведения1620$1620$
Факультет логопедии1620$1620$
Факультет физкультуры и спорта1620$1620$
Факультет Философии1620$1620$
Факультет Культурологии1620$1620$
Факультет  Дизайн1620$1620$
Факультет Религиознавство1620$1620$
Факультет Музыкальное искуство17401740
Факультет Хореография1620$1620$
Факультет История и архиология1620$1620$
Факультет филологии- российская, английская, итальянская, испанская французская1740$1740$
Факультет право1620$1620$
Факультет социологии1620$1620$
Физико-математический факультет1620$1620$
Факультет информатики1620$1620$
Факультет менеджмент1740$1740$

подготовительный факультет  –  1600$

проживание в общежитии – 250$

__________________________________________________________________

Киевский Национальный Транспортный Университет

СТЕПЕНЬ БАКАЛАВР (4 года)

Название факультетаОчное обучениеЗаочное обучение
Автомобильный транспорт1790$890$
Отраслевое машиностроение1790$890$
Энергетическое машиностроение1790$890$
Прикладная механика1790$890$
Материаловедение1790$
Метрология и информационно-измерительная техника1790$
Экология1790$890$
Дизайн1790$
Технологии защиты окружающей среды1790$
Строительство и гражданская инженерия1790$890$
Гидротехническое строительство, водная инженерия и водные технологии1790$
Системный анализ1790$
Геодезия и землеустройство1790$890$
Предпринимательство, торговля и биржевая деятельность1790$890$
Транспортные технологии (на автомобильном транспорте)1790$890$
Компьютерные науки1790$890$
Инженерия программного обеспечения1790$890$
Информационное, библиотечное и архивное дело1790$890$
Финансы, банковское дело и страхование1790$890$
Учет и налогообложение1790$890$
Менеджмент1790$890$
Туризм1790$890$
Экономика1790$890$
Право1790$890$
Профессиональное образование (транспорт)1790$
Филология (германские языки и литературы) (перевод включительно), первый – английский1790$

СТЕПЕНЬ МАГИСТР (1.5 года)

Название факультетаОчное обучениеЗаочное обучение
Автомобильный транспорт  
Отраслевое машиностроение  
Энергетическое машиностроение  
Прикладная механика  
Материаловедение  
Метрология и информационно-измерительная техника  
Экология  
Дизайн  
Технологии защиты окружающей среды  
Строительство и гражданская инженерия  
Гидротехническое строительство, водная инженерия и водные технологии  
Системный анализ  
Геодезия и землеустройство  
Предпринимательство, торговля и биржевая деятельность  
Транспортные технологии (на автомобильном транспорте)  
Компьютерные науки  
Инженерия программного обеспечения  
Информационное, библиотечное и архивное дело  
Финансы, банковское дело и страхование  
Учет и налогообложение  
Менеджмент  
Туризм  
Экономика  
Право  
Профессиональное образование (транспорт)  
Филология (германские языки и литературы) (перевод включительно), первый – английский  

подготовительный факультет  – 1600$

проживание в общежитии – 250$

__________________________________________________________________

Харьковская академия государственного управления при президенте

СТЕПЕНЬ БАКАЛАВР (4 года)

Название факультетаОчное обучениеЗаочное обучение
Менеджмент900$700$
Экономика900$700$
Международный бизнес900$700$
Государственное управления и бизнес1100$1000$

__________________________________________________________________

Харьковский строительный университет 

СТЕПЕНЬ БАКАЛАВР (4 года/ 5 лет)

Название факультетаОчное обучениеЗаочное обучение
Промышленное и гражданское строительство2100$1900$
Гидротехническое строительство2100$1900$
Технология строительных конструкций, изделий и материалов2100$1900$
Инженерная механика2100$1900$
Автоматизация и компьютерно-интегрированные технологии2100$1900$
Теплогазоснабжение и вентиляция2100$1900$
Гидротехника2100$1900$
Экология и охрана окружающей среды2100$1900$
Архитектура зданий и сооружений2400$2200$
Дизайн архитектурной среды2400$2200$
Экономическая кибернетика2100$1900$
Финансы2100$1900$

__________________________________________________________________

Харьковский экономический университет имени С. Кузнеца

СТЕПЕНЬ БАКАЛАВР (4 года/ 5 лет)

Название факультетаОчное обучениеЗаочное обучение
Экономическая кибернетика1500 $
Международная экономика (на русском/ на английском)1500/1600 $1050/1150 $
Таможенное дело1200 $900 $
Управление персоналом и экономика труда1500 $1050 $
Бизнес-статистика и аналитика (на русском/ на французском)1500/1700 $
Маркетинг1200 $900 $
Финансы и кредит1200 $900 $
Банковское дело1200 $900 $
Учет и аудит1200 $900 $
Логистика1500 $1050 $
Туризм (на русском/ на английском/ на французском)1800/1900/20001150/1250/1350 $
Инженерия программного обеспечения (на русском/ на английском)1200/1300 $900/1000 $
Компьютерные науки1200 $900 $
Бизнес-администрирование (на русском/ на английском)1500/1600 $1050/1150 $

СТЕПЕНЬ МАГИСТР (1.5 года/ 2 года)

Название факультетаОчное обучениеЗаочное обучение
Экономическая кибернетика1500$
Международная экономика (на русском/ на английском)1500/1600$
Таможенное дело1200$1200$
Управление персоналом и экономика труда1500$1200$
Бизнес-статистика и аналитика (на русском/ на французском)1500/1700$
Маркетинг1200$1200$
Финансы и кредит1500$1200$
Банковское дело1500$1200$
Учет и аудит1200$1200$
Логистика1500$1200$
Туризм (на русском/ на английском/ на французском)1800/1900/2000$1500/1600/1700$
Компьютерные науки1300$1300$
Бизнес-администрирование (на русском/ на английском)1500/1600$1200/1300$
Публичное администрирование (на русском/ на английском/ на французском)1200/1300/1400$1050/1150/1250$
Медиа-Коммуникации1750$1350$

подготовительный факультет  –  1300$

проживание в общежитии –

__________________________________________________________________

Харьковский университет МВД

СТЕПЕНЬ БАКАЛАВР (4 года/ 5 лет)

Название факультетаОчное обучениеЗаочное обучение
Право1300$850$
Психология1300$850$
Финансы1300$850$
Банковское дело и страхование1300$850$
Правоохранительная деятельность1300$850$
Кибербезопасность1300$850$

СТЕПЕНЬ МАГИСТР (1.5 года/ 2 года)

Название факультетаОчное обучениеЗаочное обучение
Право1300$850$
Психология1300$850$
Финансы1300$850$
Банковское дело и страхование1300$850$
Правоохранительная деятельность1300$850$
Кибербезопасность1300$850$

подготовительный факультет  –

проживание в общежитии –

__________________________________________________________________

Харьковский университет МЧС

СТЕПЕНЬ БАКАЛАВР (4 года/ 5 лет)

Название факультетаОчное обучениеЗаочное обучение
Пожарная безопасность1700 $1600 $
Гражданская защита1700 $1600 $
Охрана труда”1700 $1600 $
Психология”1700 $1600 $
Химические технологии и инженерия”1700 $1600 $
Экологическая безопасность”1700 $1600 $
Публичное управление и администрирование” (Государственное управление в сфере гражданской защиты)  

СТЕПЕНЬ МАГИСТР (1.5 года/ 2 года)

Название факультетаОчное обучениеЗаочное обучение
Пожарная безопасность”1800 $1800 $
Гражданская защита”1800 $1800 $
“Охрана труда”1800 $1800 $
“Психология”1800 $1800 $
“Химические технологии и инженерия”1800 $1800 $
“Экологическая безопасность”1800 $1800 $
Публичное управление и администрирование (Государственное управление в сфере ЦЗ)1800 $1600 $

подготовительный факультет  –

проживание в общежитии –

__________________________________________________________________

Харьковский фармацевтический университет 

СТЕПЕНЬ БАКАЛАВР (4 года/ 5 лет)

Название факультетаОчное обучениеЗаочное обучение
Технологии медицинской диагностики и лечения2850 $
Биотехнологии и биоинженерия2850 $

СТЕПЕНЬ МАГИСТР (1.5 года/ 2 года)

Название факультетаОчное обучениеЗаочное обучение
Фармация, промышленная фармация3700 $3500 $
Технологии медицинской диагностики и лечения3500 $
Менеджмент3500 $

подготовительный факультет  –  1450$

Ukraynada təhsil üzrə bütün məlumatlar bir arada

Ukraynada Təhsil

Əsas məqalə

Ukraynada pulsuz təhsil

Təqaüd programları

Ukrayna universitetləri və qiymətləri

Bütün ixtisaslar və illik təhsil haqqıları

Ukraynada təhsil lazımi sənədlər

Dəvətnamə, Bakalavr, Magistr

WeCreativez WhatsApp Support
Bizim müştəri xidməti suallarınıza cavab verməyə hazırdır. Xahiş edirik sualınızı yazın!
xtream iptv