Kuskus və sultan balığı filminin nümayişi

Trifon Zarezan: Bolqarıstanın ikinci sevgililər günü

Yeraltı filminin nümayişi

Fuad Axunovdun Azərbaycanın tarixinin Alman səhifələri mühzairəsi

Kiçik otaqdan dünyanı fəth edən - Sofar Sounds

Мöminlərin mətbəxi filminin nümayişi