Kiçik otaqdan dünyanı fəth edən - Sofar Sounds

Мöminlərin mətbəxi filminin nümayişi

Antal Reveszin sərgisi

«Mətbəx və asıllılıq» filminin nümayişi

Italiya kinematoqrafına həsr olunmuş masterklass

The BRA filminin nümayişi