Travel Talk: "Unudulmaz səyahət necə təşkil olunmalıdır?"

"Free to Travel" layihəsi artıq bir ildən çoxdur ki, fəaliyyət göstərir. Layihənin əsas məqsədi aşağı büdcəli və pulsuz səyahətlər haqqında imkanları insanların hekayələri ilə paylaşmaqdır.

Seminar:"Erasmus bakalavr və maqistratura proqramları"

"Free to Travel" layihəsi artıq bir ildən çoxdur ki, fəaliyyət göstərir. Layihənin əsas məqsədi aşağı büdcəli və pulsuz səyahətlər haqqında imkanları insanların hekayələri ilə paylaşmaqdır.

Monaco gözəlliyini özün üçün kəşf et

Monaco knyazlığının adı yunan dilindən “Monoikos” gəlir, tərcümədə “tərki-dünya” anlamına gəlir. Bu ərazidə yaşayan qədim yunanlar Herkulesin şərəfinə tikilən məbədi Hercules Monoikos adlandırırdılar,...

BUDAPEŞT

Budapeşt Macarıstanın paytaxtıdır və iki Buda və Peşt şəhərlərinin tarixi birliyinin nəticəsidir. Bənzərsiz bir atmosferi ilə, dünya səviyyəli bir musiqi səhnəsi və həyəcanlı bir gecə həyatı həmçinin...

NATIONAL GEOGRAPHIC İLƏ TƏDQİQAT TƏQAÜDÜ

Dünyanın ən böyük qeyri-kommersiya təşkilatlarından biri olan National Geographic Society kəşfiyyat, araşdırma, texnologiya və konservasiya sahələrində innovativ və transformativ ideyalarla planetimi...

PAFOS: KEÇMİŞ VƏ İNDİKİ ZAMAN ARASINDA

Gözəl sahil xətti, daşlı rayonlar və bir sıra arxeoloji sahələr sevgi və gözəllik tanrılarının sitayişinə birləşir. UNESCO-nun irsi sahəsi və Afroditanın dünyaya gəldiyi mifoloji yer olan Pafos Danima...

1 2 3 4 5 6 7