Monaco gözəlliyini özün üçün kəşf et

Monaco knyazlığının adı yunan dilindən “Monoikos” gəlir, tərcümədə “tərki-dünya” anlamına gəlir. Bu ərazidə yaşayan qədim yunanlar Herkulesin şərəfinə tikilən məbədi Hercules Monoikos adlandırırdılar,...

BUDAPEŞT

Budapeşt Macarıstanın paytaxtıdır və iki Buda və Peşt şəhərlərinin tarixi birliyinin nəticəsidir. Bənzərsiz bir atmosferi ilə, dünya səviyyəli bir musiqi səhnəsi və həyəcanlı bir gecə həyatı həmçinin...

PAFOS: KEÇMİŞ VƏ İNDİKİ ZAMAN ARASINDA

Gözəl sahil xətti, daşlı rayonlar və bir sıra arxeoloji sahələr sevgi və gözəllik tanrılarının sitayişinə birləşir. UNESCO-nun irsi sahəsi və Afroditanın dünyaya gəldiyi mifoloji yer olan Pafos Danima...

Avropanın gizlin xəzinəsi

Avropa dünayaca məşhur, heyratamiz gözəlliyə malik məkanlarla zəngindir. Buraya Amsterdam və onun kanalları, Londonun muzeyləri, alış-veriş məkanları və atmosferini, ‘‘işıqlar şəhəri’’ olan Par...

DUNAYA KRUIZ: AVROPANIN ÜRƏYİNƏ SƏYAHƏT

Kim ən romantik kruiz haqqında xəyal etməyib? Dunay kruizləri unikal bir imtiyaz təklif edir: Avropanın ürəyində bir macəra, sehrli atmosferləri, Mərkəzi və Şərqi Avropanın tarixi və ənənələrini aş...

Orxus: MƏDƏNİYYƏT VƏ GÖZƏLLİK ARASINDA

2017-ci ildə Avropanın mədəniyyət paytaxtı seçilən, Danimarkanın paytaxtı Kopenhagennən sonra ikinci ən böyük şəhəri sayılan Orxus Danimarkanın ən böyük şəhəridir.

1 2 3