Avropa Parlamentinə Seçkilər nədir?

Avropa Parlamenti Avropa İttifaqının əsas qanunvericilik orqanıdır. Hazırda Avropa Parlamentinin 28 üzv dövlətdən 751 üzvü vardır. Onun üzvlüyünə hər beş ildə bir dəfə baş tutan seçkilər vasitəsilə qərar verilir. 23-26 may tarixlərində keçirilmiş Avropa Parlamenti seçkiləri dünyanın ən böyük demokratik hadisələrindən biridir. Təxminən 450 milyon Avropa vətəndaşına Avropa İttifaqının gələcək istiqamətlərinə təsir etmək imkanı verilmişdir.

https://variety.com/2019/tv/news/sky-disney-nbc-sony-warner-bros-paramount-antitrust-european-commission-geo-blocking-1203158239/

Avropa Parlamenti hansı səlahiyyətlərə malikdir?

Avropa Parlamenti dünyanın bir çox suveren dövlətlərinə birbaşa hüquqi təsir göstərən yeganə qanunvericilik orqanıdır. Avropa Parlamenti dövlət vəsaitlərinin Avropa İttifaqının ümumi büdcəsi vasitəsilə necə sərf edildiyi və Avropa Vahid Bazarının necə tənzimləndiyi kimi əhəmiyyətli qərarlar üzərində səlahiyyətlərə malik olan birbaşa seçilmiş Aİ qanunvericiliyidir.

https://www.southeusummit.com/europe/analysis-this-years-european-parliament-elections-can-reshape-the-eu/

Səsvermənin əhəmiyyəti

Avropa Parlamentinə Seçkilərdə Avropanın gələcəyinə dair qərar qəbul edilir. Avropa Parlamentinin bütün üzvləri birbaşa açıq səsvermə yolu ilə seçilirlər. Yalnız səs verərək, Parlamentə kimin seçiləcəyi barədə söz söyləyə bilərsiniz.

Avropa Parlamentinin hər bir üzvü (APÜ) çoxlu sayda təsirə malikdir. Onlar öz ölkələrinin vətəndaşlarını təmsil edirlər. Hər bir APÜ bir neçə komitənin üzvü olur. Komitələr parlamentin iclaslarına çıxarılacaq xüsusi məsələləri hazırlayırlar. Komitələrdə çalışmaqla APÜ-lər ekspertlər olurlar. Qanunvericiliyə edilən hər bir təklif  APÜ tərəfindən irəli sürülür.

 

 

Mənbə:

https://www.opensocietyfoundations.org/explainers/why-european-parliament-elections-matter

http://www.europarlamentti.info/en/elections/importance-of-voting/